Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ønsker du et faglig spennende sommervikariat på medisinsk klinikk?

Sykepleiere

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

I forbindelse med sommerferieavvikling ser vi nå etter vikarer til flere av våre medisinske sengeposter.

Ved Post 6, 7 og 8, samt ved LLL Lindrende døgnenhet, har vi ledige sommervikariater for sykepleiere fra 19. juni til og med 20. august 2023, med mulighet til forlengelse.

Opplæring starter formelt 19. juni, men vi kan være fleksible på oppstartdato. Stillingene består av klinisk arbeid med arbeid hver 2. helg i turnus i sommervikariatet, men hver 3. helg ellers i året.

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med omlag 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi har et særskilt fokus på storbyproblematikk og sammensatte diagnoser, og vektlegger derfor tverrfaglig samarbeid sterkt. Klinikken tilbyr også lindrende behandling til pasienter med alvorlig kreftsykdom. Sengepostene som søker vikarer er:

Medisinsk post 6 - Infeksjon, gastro og nyremedisin
Medisinsk post 7 - Lunge, hematologi og onkologi
Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri
Lovisenberg Lindring og Livshjelp – Lindrende døgnenhet

Arbeidsoppgaver:

  • Gi god og omsorgsfull sykepleie
  • Samarbeide med bydel og andre faggrupper
  • Utføre prosedyrer etter sykehuset kvalitetssystem
  • Ivareta varierte oppgaver og akutte situasjoner

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier, eller;
  • Sykepleiestudent i påvente av autorisasjon juni/juli 2023
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi ønsker oss deg som er faglig engasjert, som setter pasienten i sentrum og som brenner for god sykepleie. Du er strukturert og har gode samarbeidsevner, men har også evnen til å arbeide selvstendig når det trengs. Dersom du i tillegg synes det er viktig å være en raus og inspirerende kollega som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø, ser vi deg gjerne som søker hos oss.

Vi tilbyr:

Ved alle de medisinske sengepostene har vi et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø, preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Som nyansatt vil du få et individuelt tilpasset opplæringsprogram, få gode muligheter for faglig utvikling, og du vil omgis av erfarne og hyggelige kollegaer. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Merk hvilken post du søker på i søknadsteksten. Innkallelse til intervjuer skjer fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Avdelingssykepleier ved Post 6 - Infeksjon og gastro, Caroline Hammer, tlf. 905 68 644
Avdelingssykepleier ved Post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi, Anja Bangen, tlf. 922 60 202
Avdelingssykepleier ved Post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatri, Gro Mikkelsen, tlf. 975 01 625
Avdelingssykepleier ved LLL - Lindrende døgnenhet, Bente Westad, tlf. 993 22 450

Del på:

Referansenr:

2022-273

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

OSLO

Kontaktpersoner:

Anja Bangen, Post 7

mob: 922 60 202

Bente Westad, LLL - Lindrende døgnenhet

mob: 993 22 450

Caroline Hammer, Post 6

mob: 905 68 644

Gro Mikkelsen, Post 8

mob: 975 01 625

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo