Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vi søker lege i spesialisering til engasjement

Lege i spesialisering

Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig én LIS-stilling fra 1.1.23 i engasjement for å bemanne opp i en begrenset periode.

Stillingen er et 100 prosent engasjement i 3 måneder.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte. 

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger
 • Posttjeneste
 • Poliklinikk
 • Delta i avdelingsundervisning og utdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger. 

Del på:

Referansenr:

2022-249

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.12.2022

Tiltredelse:

01.01.23

Arbeidssted:

OSLO

Kontaktpersoner:

Bjørn Brandsæter

mob: 916 68 866

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo