Lovisenberg Diakonale Sykehus

Har du lyst på en faglig spennende jobb innen psykisk helsevern?

Sykepleiere / vernepleiere / relevant erfaring

 Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Ved Post 3A ved vårt Senter for psykisk helse og rus søker vi nå nye kollegaer til følgende stilinger:

• Ett vikariat på 80 - 100 % for sykepleier/vernepleier, med mulighet for forlengelse, turnus dag/kveld, hver 3. helg.

• Tre helgestillinger på 18 – 21 %, fortrinnsvis syke-/vernepleiere, men andre med relevant kompetanse og erfaring vil bli vurdert, turnus dag/kveld.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.
Avdeling for døgnbehandling har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, og er i gang med prosjektet "Åpen dør policy", les mer her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Hvem søker vi?

Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å behandle mennesker i krise. Du har evnen til å forholde deg rolig i krevende situasjoner, og du ber om hjelp og tilbyr hjelp der det trengs. Og ikke minst har du genuin interesse og omtanke for menneskene du møter – både kollegaer, pasienter og pårørende. Tverrkulturell forståelse og kjennskap til flere språk er også positivt, da vi har en bred og sammensatt pasientgruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og oppfølging av pasienter som er i behov av akutt psykisk helsehjelp
 • Bistå i psykiatrisk og somatisk utredning ved hjelp av strukturerte kartleggingsverktøy
 • Utarbeiding og oppfølging av behandlingsplan
 • Oppfølging av medikamentell behandling, inkludert å gi medisiner i depotform
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samhandling eksterne tjenesteutøvere som DPS og kommunehelsetjenesten
 • Prosedyrer etter sykehusets kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, eventuell annen relevant erfaring for helgestillingene
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel
 • Erfaring med alvorlig psykisk syke og rusavhengige pasienter er en fordel
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet, fleksibilitet og gode evner til å arbeide i team vektlegges

Vi tilbyr:

Hos Post 3A vil du få varierte arbeidsoppgaver i et raust og godt arbeidsmiljø. Du vil få et individuelt tilpasset opplæringsprogram, hvor blant annet opplæring i MAP (møte med aggresjonsproblematikk) inngår. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder ved Post 3A, Stina Snilstveit.

Merk søknaden med stilling som er aktuell for deg.

 

Del på:

Referansenr:

2022-200

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

26.09.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Stina Snilstveit

tlf: 982 43 041

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo