Lovisenberg Diakonale Sykehus

FACT-Ung teamene i bydeler St.Hanshaugen og Grünerløkka søker dyktig sekretær

Sekretær

Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt samarbeider med bydelene i St.Hanshaugen og Grünerløkka om FACT Ung, som er 3 - årige pilotprosjekter. FACT Ung, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamene, skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen er barn/ungdom fra 12- 18 (23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har sammensatte vansker og lav funksjon, ofte kombinert med manglende diagnose og i noen tilfeller rusutfordringer.  Prosjektperioden går mot slutten, men begge FACT Ung team har søkt om et ekstra driftsår fordi pandemien gjorde oppstart av Fact Ung vanskelig i perioder. 

Vi har ledig en fast 80 % prosent stilling for sekretær fra 01.12.22

Stillingen innebærer pasientadministrative og kontorfaglige oppgaver som inngår i FACT-Ung-teamene i Grünerløkka og St.Hanshaugen, så den som får stillingen vil jobbe på to forskjellige lokasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontakt med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Tavlemøte
 • Dokumentbehandling
 • Oppgjørsregistrering
 • Opplæring i DIPS
 • Bistå med rapporter fra DIPS
 • Bistå teamleder i annet administrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sykehus som kontoransatt
 • Fordel med kjennskap til DIPS
 • Fordel med kjennskap til PHBU
 • Fordel med lege/helsesekretærutdanning
 • Gode generelle datakunnskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Del på:

Referansenr:

2022-196

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.09.2022

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

OSLO

Kontaktpersoner:

Anne-Stine Meltzer

tlf: 22 02 88 00

Stine Mathisen

tlf: 22 02 88 00

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo