Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ønsker du en spennende jobb innen psykisk helse og rus?

Sykepleier / vernepleier med videreutdanning

Senter for psykisk helsevern og rusbehandling

Inntil i nylig har tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB vært delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern. Sykehuset samler nå virksomheten i ett Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

I FACT Grünerløkka har vi fra 01.01.2023 ledig 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus.

Senter for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre voksenpsykiatriske poliklinikker, poliklinikk helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145000 innbyggere. Vi ønsker å være et dynamisk og inkluderende senter med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment /fleksibelt aktivt oppsøkende behandling) er en tjenestemodell der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider tett om å gi tjenester til pasienter og har som mål å gi et helhetlig behandlingstilbud. Modellen kombinerer to metoder for oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging fra behandler i teamet i stabile perioder (case-management).

FACT er en fleksibel modell. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i tverrfaglig team med medarbeidere både fra bydel og DPS. Oppfølging og behandling skjer uavhengig av tradisjonelle skiller mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Teamet leverer i utgangspunktet alle basistjenester på dagtid.

Teamet henvender seg til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, men også kombinert med rusavhengighetstilstander med behov for sammensatte tjenester.
Teamet har som oppgave å gi integrert behandling av rus- og psykisk lidelse, og somatisk sykdom, samtidig støtte den enkeltes bedringsprosess i en vanskelig livssituasjon der arbeid, familie, fritid og bolig er sentrale tema i oppfølgingen. Teamet består av teamleder, merkantil-ansatt, sosionom, sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, erfaringskonsulent, musikkterapeut, lege i spesialisering, psykologspesialist og psykiatere. Vi har lokaler i Trondheimsveien 80, 0565 Oslo.

 Arbeidsoppgaver:

 • Behandle og følge opp pasienter etter case-management modell.
 • Samarbeide med de andre i teamet om de dårligste pasientene/brukerne.
 • Ha nært samarbeid med psykolog og psykiater i teamet
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk.
 • Booppfølging og vurdering av psykisk helsetilstand.
 • Medikamentoppfølging
 • Oppfølging av somatisk helse
 • Fremme samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og samtidig representerer begge tjenestene.
 • Utarbeide og følge opp ansvarsgrupper, IP og behandlingsplan

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier / vernepleier med videreutdanning i rus eller psykisk helsearbeid.

Ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med rus
 • Erfaring fra psykoseproblematikk.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og journalsystemet DIPS
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:
Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt.

 • Redelig og ansvarsbevisst.
 • Positiv, raus og inkluderende.
 • Skape resultater og se løsninger sammen med brukerne, samarbeidspartnere og kollegaer.
 • Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig.
 • Være positiv, initiativrik og løsningsorientert.
 • Engasjement og evne og vilje til nytenkning.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å være pragmatisk.
 • Trives med å arbeide selvstendig.
 • Evne til å ta ansvar i en travel hverdag.

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.


Kontakt:
Teamleder Eskild Jarnæss (96091402) eller Seksjonsleder Øystein Skaare (93 00 36 41)

 

 

Del på:

Referansenr:

2022-191

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.09.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Eskild Jarnæss

mob: 960 91 402

Øystein Skaare

mob: 930 03 641

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo