Lovisenberg Diakonale Sykehus

Er du sykepleier eller vernepleier og ønsker en spennende jobb med faglige utfordringer i akuttpsykiatri?

Sykepleier eller vernepleier

Avdeling 3B for døgnbehandling akuttpsykiatri ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har ett ledig vikariat for sykepleiere og vernepleiere i perioden 01.09.22-01.09.23, med fleksibelt tidligere startdato.

Vi søker engasjerte sykepleiere og vernepleiere som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Avdeling for døgnbehandling har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, og er i gang med et prosjektet Åpen dør policy. Les mer om prosjektet her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Arbeidsoppgaver:

• Mottak og oppfølging av pasienter som er i behov av akutt psykisk helsehjelp
• Bistå i psykiatrisk og somatisk utredning ved hjelp av strukturerte kartleggingsverktøy
• Samhandling med pårørende og eksterne tjenesteutøvere som distriktpsykiatrisk senter (DPS) og kommunehelsetjenesten
• Prosedyrer etter sykehusets kvalitetssystem

Personlige egenskaper:

• Interesse for akuttpsykiatri
• Strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
• Personlig egnethet, fleksibilitet og gode evner til å arbeide i team vektlegges

Vi tilbyr:

• Godt arbeidsmiljø
• Varierte arbeidsoppgaver
• Lønn etter overenskomst og pensjonsordning i KLP
• Sykehuset har gode velferdsordninger
• Individuelt tilpasset opplæringsprogram

For spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Niklas Persson, telefon 4813 5342.

Del på:

Referansenr:

2022-134

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

17.06.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Niklas Persson

mob: 481 35 342

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo