Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vil du bidra til å gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket?

Overlege Ortopedi; Hoftekirurgi

Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus!

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet samt er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo. Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. Sykehuset er Norges største private sykehus og eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. LDS er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag.

Overlege Ortopedi; hoftekirurgi.

Vi søker overlege i ortopedi, 100% fast stilling, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi søker en person med interesse for åpen- og artroskopisk hoftekirurgi samt protesekirurgi.

Ortopedisk seksjon på Lovisenberg Diakonale Sykehus er organisert under kirurgisk klinikk og utfører cirka 4000 operasjoner per år, hvorav 1600 proteseinngrep. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals- og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer 2 sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 5 doktorgradsstipendiater ansatt i avdelingen.

Andre arbeidsområder omfatter opplæring av pasienter og ansatte ved sykehuset, utdanning av spesialistkandidater, forskning, samt simuleringstrening og hospitering ved andre sykehus. Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.

Ortopedene har 16-delt vaktturnus. Som overlege vil du inngå i team med 16 dyktige ortopeder. Vi ser etter en kandidat med faglig tyngde og integritet.

Hovedoppgaver vil være:

 • Faglig fokus innen hoftekirurgi samt ansvar for å holde deg oppdatert på området
 • Oppfølging av retningslinjer og påse at avdelingen følger gjeldende prosedyrer
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper

Utdannelse:

 • Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi

Personlige egenskaper:

 • Omgjengelig
 • Selvstendig
 • Nysgjerrig og engasjert
 • Driftig og høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig og i team

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige vilkår
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsoverlege Henrik Hofgaard eller klinikksjef Lars Vasli. 

 

Del på:

Referansenr:

2022-117

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.06.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Henrik Axel Hofgaard

mob: 979 65 959

Lars Vasli

mob: 906 96 352

Adresse: