Lovisenberg Diakonale Sykehus

Er du en engasjert leder som vil være med å bygge fremtidens psykiske helsevern?

Seksjonsleder

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Avdeling for døgnbehandling består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, bipolar lidelse, og alvorlige personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk.

Vi ser etter en ny leder for post 3A. Posten har 10 sengeplasser. Vi har et faglig engasjert miljø hvor vi er spesielt opptatt av å tilby den best tilgjengelige individuelle behandling, og som kan være med å ivareta pasienter på en måte som reduserer behovet for tvangsmidler. Fra 1.1.21 har posten vår vært en del av studie- og fagutviklingsprosjektet «åpen dør policy». Les mer om det her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/02/22/innforer-apen-dor-strategi-for-ytterligere-tre-poster/

Du vil være leder for en flott gjeng med kvalifiserte, erfarne og rause fagpersoner. De ønsker en leder med tilstedeværelse, som skaper trygghet og som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø hvor våre ansatte trives.  Du vil inngå i avdelingens ledergruppe. Her blir du en viktig bidragsyter innen prioriteringer og beslutninger for å sikre at vi tilbyr pasientbehandling av høy kvalitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar
 • Å realisere avdelingens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
 • Bidra til å medvirke til at avdelingen driver systematisk utvikling av faget og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Sikre at pasientenes stemme blir hørt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier med bred erfaring/kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • Ledererfaring. Relevant lederutdanning er ikke et krav, men en fordel.
 • Relevant videreutdanning innenfor psykisk helse
 • Erfaring fra arbeid med rus og voldsrisiko.
 • Kjennskap til DIPS, GAT/arbeidsplanverktøy er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og kreativ.
 • Evne til å strukturere og organisere arbeid.
 • Høy gjennomføringsevne.
 • Evne til å ta beslutninger i krevende situasjoner.
 • Evne til å motivere og støtte ansatte.

Vi tilbyr:

 • Spennende og innholdsrik arbeidshverdag med og varierte oppgaver.
 • Jevnlig gruppeveiledning for ledere.
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Del på:

Referansenr:

2022-110

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

OSLO

Kontaktpersoner:

Jorunn Olstad

mob: 926 80 393

Adresse: