Lovisenberg Diakonale Sykehus

Er du musikkterapeut og ønsker å være med å utvikle ambulante tjenester i Senter for psykisk helse og rus? Da har vi jobben for deg.

Musikkterapeut

Ved Seksjon for ambulant virksomhet har vi nå ledig stilling for:

  • Musikkterapeut i vikariat, 100% stilling fra 01.08.22 til 01.08.23

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Inntil i dag har tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB vært delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern. Sykehuset samler nå virksomheten i ett Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Seksjon ambulant virksomhet (SAV) består av til sammen 6 team: Akutteam, APAS, Storby og flyktningteam og 3 FACT-team. Vi er lokalisert på 4 forskjellige steder (Hagegt 32, Pilestredet 56, Hedmarksgt. 23 og Trondheimsveien 80. Deler av driften vil flytte Fra Hagegt 32 til Lovisenberggata 17 i løpet av høsten.

Stillingen er for tiden lagt til APAS (ambulant, psykose, avhengighet og sikkerhet), men du vi også betjene andre team i SAV. Vi har et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og med bydelstjenester. Du vil sammen med kolleger få selvstendig ansvar til å gjennomføre pasientbehandling i tråd med god faglig praksis.

Musikkterapeuten vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:

• Å tilrettelegge et hensiktsmessig musikkterapitilbud for pasienter i SAV
• Behandlingen er individuelt tilpasset
• Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid
• Arbeidsoppgaver omfatter bl.a å tilby individualtimer, oppsøke pasienter i egen bolig, drive grupper og å arbeide med å knytte pasienter til eksterne musikktilbud.
• Rapportere all pasientbehandling i elektronisk pasientjournal
• Å ha ansvar for kontinuerlig evaluering og videreutvikling av musikkterapitilbudet
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
• Samarbeid med fastlege og primærhelsetjenesten i bydel om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste

Vi ønsker en kollega som har erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse, som kan inspirere, som er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen ser vi gjerne at du søker.

Kvalifikasjoner:

• Mastergrad i musikkterapi.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
• Det er ønskelig med arbeidserfaring fra psykisk helse og/eller rusfeltet

Vi tilbyr:

Et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Lønn etter avtale. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med musikkterapeut Oda Bjørke Dypvik eller seksjonsleder Øystein Skaare.

 

 

Del på:

Referansenr:

2022-109

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.05.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Oda Bjørke Dypvik

mob: +47 960 92 762

Øystein Skaare

mob: 930 03 641

Adresse: