Lovisenberg Diakonale Sykehus

Er du sykepleier og ønsker en spennende sommerjobb med faglige utfordringer?

Sykepleier

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo.

Nå har vi ledige sommerjobber for sykepleiere som liker et høyt arbeidstempo og faglige utfordringer, og som engasjerer seg i pasientene og i arbeidshverdagen.

Ved Medisinsk akuttmottak og observasjonspost har vi ledige sommervikariater for sykepleiere i perioden 12.06.22 - 01.09.22.

Stillingene er turnusstillinger i tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Vi har et godt arbeidsmiljø og spennende pasientgrupper. Vi samarbeider tett med andre faggrupper og bydelene for å sikre pasientene våre en helhetlig omsorg.

Arbeidsoppgaver:

• Mottak og oppfølging av pasienter
• Mottakssykepleier inngår i sykehusets øyeblikkelig-hjelp team og veksler på å jobbe i akuttmottaket og observasjonsposten
• Bidra til god pasientflyt innad i sykehuset
• Prosedyrer etter sykehuset kvalitetssystem

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, med gode evner til samarbeid med flere yrkesgrupper i krevende situasjoner
• Evne til raskt å sette seg inn i nye oppgaver
• Faglig engasjert og interesse for akuttmedisin
• Strukturert og løsningsorientert
• Fleksibel
• Pliktoppfyllende

Ønskede kvalifikasjoner:

• Autorisert sykepleier
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Prioritering av oppgaver
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

• Et godt/hyggelig arbeidsmiljø.
• Respekt for pasienter og kollegaer står høyt
• Spennende/varierte/utfordrende arbeidsoppgaver
• Mulighet for faglig utvikling.
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning i KLP

Del på:

Referansenr:

2022-007

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.01.2022

Tiltredelse:

12.06.2022

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Bjørg Toril Stranden Langmo

mob: 994 21 590

Inger Wastøl

mob: 904 16 489

Adresse: