Lovisenberg Diakonale Sykehus

Psykiatrisk klinikk

Sosionom

Psykiatrisk klinikk består av psykiatrisk akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk/rusavhengighet. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig og det er individuelt tilrettelagt og vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, gruppetilbud og medikamentell behandling, og har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i tre bydeler i Oslo. Psykiatrisk klinikk har ca. 250 årsverk. 

I Flerfaglig enhet har vi nå ledig stilling for sosionom i

50 % fast stilling fra 01.12.17 og  50% vikariat fra 01.12.17-13.05.18 

Arbeidstid 37,5 t/u – fleksibel arbeidstid  

Vi har et faglig stimulerende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Du vil få gode muligheter for faglig utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid, regelmessig veiledning og internundervisning.  

Vi søker deg som er faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene omfatter kartlegging/utredning  og planlegging av tiltak for pasientene før utskriving
 • Råd og veiledning i forhold til bolig, arbeid, økonomi og rettigheter i NAV
 • Det er tett samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet og NAV.

Sosionomen vil inngå i tverrfaglig team sammen med psykiatere, ass.leger, psykolog, sykepleiere, vernepleiere,  hjelpepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeut, musikkterapeut.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Videreutdanning innenfor fagfeltet er ønskelig
 • Erfaring fra fagfeltet og målgruppen er ønskelig
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte Avdelingsleder Anne-Mari Bakøy tlf: 990 40 027 eller Hanne Regbo tlf. 904 03 687.

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 25.09.17.

Referansenummer: 2017-109.

 

 

Del på:
Referansenr:
2017-109
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
25.09.2017
Tiltredelse:
01.12.2017
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Anne-Mari Bakøy
mob: 99040027

Hanne Regbo
mob: 90403687

Tilbake til toppen