Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Sykepleier/vernepleier SPHR Psykiatrisk akuttmottak 05.06.2022
Bioingeniørstudent/bioingeniør Laboratoriet 01.06.2022
Bioingeniør/fagbioingeniør Laboratoriet 01.06.2022
Klinisk «fellowship»-stilling for faglig fordypning i 12 måneder Kirurgisk klinikk 12.06.2022
Overlege Ortopedi; Hoftekirurgi Kirurgisk klinikk 12.06.2022
Lege i spesialisering i psykiatri, to vikariat SPHR lege- og psykologtjeneste 29.05.2022
Tolkeformidler Fellestjenester 15.06.2022
Produksjonsleder Kjøkken og kantine 05.06.2022
Sykepleier/intensivsykepleier Postoperativ 25.05.2022
Sykepleier/intensivsykepleier Postoperativ 25.05.2022
Seksjonsleder SPHR Avdeling for døgnbehandling 31.05.2022
Ledende spesialsykepleier til fag- og driftsteam - Ortopedisk enhet Operasjonsavdelingen 23.05.2022
Musikkterapeut SPHR Seksjon for ambulant virksomhet 22.05.2022
Lagermedarbeider Økonomiavdelingen 19.05.2022
Driftsleder Økonomiavdelingen 19.05.2022
Videreutdanning/master i anestesisykepleie med studiestart august 2022 Anestesiavdelingen 20.05.2022
Anestesisykepleier Anestesiavdelingen Åpen søknadsfrist

Logg inn

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.