Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Anestesisykepleier Anestesiavdelingen 18.09.2022
Klinikksjef kirurgisk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus 31.08.2022
Psykologspesialist NWI sped- og småbarn 05.09.2022
Avdelingssykepleier Medisinsk akuttmottak og observasjonspost 25.08.2022
Psykologspesialist Nic Waals Institutt 10.08.2022
Overlege – psykiatri SPHR Avdeling for poliklinikker 22.08.2022
Sykepleier Geriatrisk poliklinikk 12.08.2022
Ledende spesialsykepleier Operasjonsavdelingen 09.08.2022
Bioingeniør Laboratoriet 14.08.2022
Helsesekretær Laboratoriet 14.08.2022

Logg inn

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.