Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Medisinstudent med lisens og LIS 1 Klinikk for medisin - Felles leger 31.01.2018
Sykepleier/vernepleier Psykiatrisk klinikk 29.01.2018
Gruppeleder psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk 04.02.2018
Psykolog NWI seksjon barn 17.01.2018
Psykologspesialist NWI seksjon barn 26.01.2018
Ledende speisalsykepleier/vernepleier Psykiatrisk klinikk 31.01.2018
Sykepleiere - sommervikariat Medisin Post 6, 7 og 8 01.02.2018
Sykepleier / spesialsykepleier - sommervikariat Hospice Lovisenberg 21.01.2018
Spesialsykepleier Hospice Lovisenberg 18.01.2018
Klinisk sosionom/klinisk barnevernspedagog/psykomotorisk fysioterapeut Nic Waals Institutt 17.01.2018
Overlege gastroenterologi Klinikk for medisin - Felles leger 31.01.2018

Logg inn

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.