Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Spesialsykepleier Hospice Lovisenberg 13.04.2018
Overlege LDPS Seksjon ambulant virksomhet 30.04.2018
Overlege Nic Waals Institutt 30.04.2018
Sykepleier Medisinsk intensiv og overvåkning 27.04.2018
Lege i spesialisering i ortopedi Kirurgisk klinikk 08.04.2016
Fysioterapeut Enhet for fysioterapi 06.04.2018
Psykologspesialist Nic Waals Institutt 03.04.2018
Psykologspesialist / psykolog Raskere tilbake 08.04.2018
Bioingeniørstudent/bioingeniør Laboratoriet 05.04.2018
Helsefagarbeider / sykepleier Operasjonsavdelingen 04.04.2018
Ledende spesialsykepleier med stedfortrederfunksjon Operasjonsavdelingen 04.04.2018
Spesialsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv og overvåkning 26.03.2018
Videreutdanning i operasjonssykepleie med studiestart høsten 2018 Operasjonsavdelingen 10.04.2018

Logg inn

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.