Lovisenberg Diakonale Sykehus

Avdeling for døgnbehandling har ledig fast stilling for psykologspesialist

Psykologspesialist

Senter for psykisk helse og rus, Avdeling for døgnbehandling har ledig fast stilling for psykologspesialist med oppstart 01.03.2022. (Annen dato etter avtale).

Vi søker en engasjert psykologspesialist til vår klinikk som er i en spennende utvikling.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2022/05/apnet-doren-endret-kulturen

Alle postene er samlet i et flott nytt bygg på Lovisenberg sitt sykehusområde, og består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og for tiden seks lukkede poster med 10 senger hver.

Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for Lovisenberg sektor inkludert bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo med ca. 1100 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelig hjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus med en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, bipolare lidelser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser inkludert rusproblematikk.

Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere som samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester inkludert FACT (team) på DPS og Spesialisert poliklinikk i opptaksområdene. Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver:

Psykologspesialisten vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, LIS, sykepleiere, spesialsykepleiere, sosionom, ergoterapeut, musikkterapeut og fysioterapeut. Arbeidet vil blant annet bestå av vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser i nært samarbeid med lege, samt vedtaksansvar i henhold til Lov om psykisk helsevern. Videre delta som veileder, bidra til intern undervisning og fagutvikling, samt kvalitetssikring av klinisk arbeid. Arbeidsoppgavene er varierte med spennende faglige muligheter.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker en psykologspesialist med erfaring i og interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter både i akuttfase og i rehabiliteringsfase. Arbeidet krever høyt arbeidstempo og stor arbeidskapasitet. Det vektlegges interesse for pasientgruppen, ansvarsbevissthet, gode tverrfaglige samarbeidsevner og fleksibilitet i forhold til team på sengepost. Psykolog som er snart ferdig med spesialiseringen er også velkommen til å søke.

Del på:

Referansenr:

2022-248

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.12.2022

Tiltredelse:

01.03.2022

Arbeidssted:

OSLO

Kontaktpersoner:

Rune Årskog

mob: +47 97490868

Adresse:

Lovisenberggt. 17 0440 Oslo