Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg DPS

Vernepleier

Lovisenberg DistriktsPsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 140 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. 

Vernepleier – fast stilling i turnus ved Seksjon døgn. 

Seksjon døgn er en allmennpsykiatrisk døgnpost med 17 pasientplasser.  2 av plasser disponeres av akutt teamet, 15 plasser for elektiv innleggelse med gjennomsnittlig innleggelse på 4 uker.

Seksjonen gir et tverrfaglig behandlingstilbud med vekt på individuellesamtaler, gruppeterapi, kognitiv terapi, pasientundervisning, miljøterapeutiske tiltak, fysisk aktivitet, medikamentell behandling og ulike gruppetilbud.  Utredning av ressurser, sosiale ferdigheter og behov er en sentral del av behandlingen. Fra 01.01.17 tilbyr Seksjon døgn medikamentfri behandling, fortrinnsvis til pasienter med psykoseproblematikk. 2 av plassene vil bli forbeholdt denne behandlingen.

Vi har ledig en 100 prosent fast stilling for Vernepleier fra 02.01.2018. 

Turnusen er to-delt over dag- og kveldsvakter, med arbeid hver tredje helg. 

Vi søker faglig engasjerte medarbeidere med tidligere erfaring fra psykisk helsearbeid.  

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk daglig oppfølging av pasienter
 • Samarbeid i tverrfaglig team rundt pasienten
 • Delta i miljøterapeutiske grupper
 • Daglige arbeidsoppgaver i posten
 • Samarbeid med pårørende
 • Delta i ansvarsgruppemøter
 • Veiledning av studenter
 • Administrere medikamenter

 Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie eller sykepleie
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

 Egenskaper:

 • Faglig engasjert og oppdatert
 • Gode relasjonsegenskaper
 • Ønske om å være med på å utvikle et godt tverrfaglig behandlingsmiljø
 • Evne til å se og tenke helhetlig
 • Strukturert
 • Evne til å kunne organisere arbeidsoppgaver for andre
 • God arbeidskapasitet, samt å kunne mestre stressede situasjoner

  Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Kontaktperson(er) med telefonnummer: Postleder Kari Flugstad, 975 61620 eller Seksjonsleder Ingrid Lange, 951 12287.

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 29.09.17.

Referansenummer: 2017-106

Del på:
Referansenr:
2017-106
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
29.09.2017
Tiltredelse:
02.01.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Ingrid Lange
mob: 95112287

Kari Flugstad
mob: 97561620

Tilbake til toppen